Misericordia

by lukasborzik

/
1.
14:20
2.

credits

released October 31, 2016

tags

license

all rights reserved

about

lukasborzik Bratislavský kraj, Slovakia

Slovak composer Lukáš Borzík was born on 3rd August 1979 in Poprad, Slovakia. In the years 2000 – 2002 he received private tuition of composition from Pavol Krška, which was followed by regular composition studies at Academy of Performing Arts in Bratislava under Vladimír Bokes in the years 2003 – 2008. In 2011 he finished his Ph.D program under Jevgenij Iršai. ... more

contact / help

Contact lukasborzik

Track Name: Misericordia
In aeternum misericordia eius.
Track Name: Boh je – vidieť znova zázrak
boh je - vidieť znova zázrak
v obyčajných kvapkách dažďa
boh je - spomenúť si v tom daždi
na to že som nič
boh je - radosť vtáčika
ktorý práve
premočený tým dažďom
vletel do mojej modlitby

AUTORSKÁ POZNÁMKA

Skladba Boh je – vidieť znova zázrak pre miešaný zbor a komorný orchester na báseň Daniela Pastirčáka
je chválospevom na Božie milosrdenstvo prejavujúce sa voči každému človeku osobitým spôsobom.
Sme obklopení tajomstvom, ktoré nám prináša radosť i bolesť. Obe pramenia v túžbe po živom Bohu.
Prach, ktorým sme, je unesený do výšok Jeho prítomnosti, keď vnímame cez stvorenstvo Jeho nežné dotyky.
Srdcom hľadajúcim, blúdiacim a očakávajúcim sa blížime k Tomu, ktorý sa k nám blíži od večnosti.
Toto dielo venujem Márii a Stele Márii Skočovským. Ich láska je hudbou Jemu milou.