Ex nihilo

by lukasborzik

/
1.
12:58
2.
18:12
3.
19:30
4.
10:24
5.
16:51

credits

released December 10, 2015

tags

license

all rights reserved

about

lukasborzik Bratislavský kraj, Slovakia

Slovak composer Lukáš Borzík was born on 3rd August 1979 in Poprad, Slovakia. In the years 2000 – 2002 he received private tuition of composition from Pavol Krška, which was followed by regular composition studies at Academy of Performing Arts in Bratislava under Vladimír Bokes in the years 2003 – 2008. In 2011 he finished his Ph.D program under Jevgenij Iršai. ... more

contact / help

Contact lukasborzik

Track Name: Ex nihilo
‚bárá‘

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
(Genezis 1,1)

1„Stvoril“, hebr. ‚bárá‘, t. j. urobil z ničoho (ex nihilo). Sloveso v tejto forme vyjadruje výhradne činnosť Božiu, a to nezávislú od hmoty. „Boh“, ktorého nik nestvoril, lebo on má príčinu svojho bytia v sebe samom, je večný. – „Nebo a zem“ – tieto slová tu značia svet, vesmír. Slovo „svet“ sa totiž v hebrejčine nevyskytuje.
Track Name: nie si a si
Autorská poznámka:

Skladba nie si a si (2013) pre mezzosoprán a komorný súbor vznikla v lete 2013. Je venovaná pamiatke katolíckeho disidenta Silvestra Krčméryho, ktorý zomrel 10. septembra 2013.

Opýtal som sa Ho: „Ako to, že som? Že si Ty?“ Odpovedal: „Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo človek je stvorený Bohom a pre Boha. Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie, ktoré neprestajne hľadá.“ (KKC 27)
Keď som v básni Daniela Pastirčáka (podobám sa ti / hoci sa mi nepodobáš // nemáš ruky / a tvoríš / nemáš myseľ / a myslíš / nemáš oči / a vidíš / nie si / a si //neviem či máš ruky / a predsa tvorím / neviem či máš myseľ / a predsa myslím / neviem či máš oči / a predsa vidím / neviem či si / a predsa som // neviem či som / a predsa si), vyznania viery v trvalý vzťah lásky Boha k človeku a človeka k Bohu, pocítil dotyk Tajomstva, prišla v okamihu tichej túžby hudba. Vzdych úbožiaka.
Track Name: Annuntiatio
Autorská poznámka:

Skladba Annuntiatio (2015) pre orchester vznikla na objednávku Košickej filharmónie. Vnútornou inšpiráciou diela boli dva fragmenty novozákonných textov zo Svätého Písma. Úvod prológu z Jánovho evanjelia (Ján 1, 1 - 5) a úryvok zo Zvestovania Panne Márii z Lukášovho evanjelia (Lukáš 1, 26 - 33). Hlboký úžas i bázeň, radosť i vďačnosť ma sprevádzali počas kontemplácie týchto textov a viedli moje kroky pri hľadaní hudobných obrazov, ktorých znejúca podoba je však len nepatrným odbleskom neuchopiteľnej krásy Nepochopiteľného.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. (Ján 1, 1 - 5)

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel
k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lukáš 1, 26 - 33)
Track Name: Stabat Mater
Stabat mater dolorósa
juxta Crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

(...)

Eia, Mater, fons amóris
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

(...)

Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.
Track Name: Eclipse
Eloi, Eloi, lema sabakhtani!